Adversus har et tæt samarbejde med en række konsulenthuse, for at sikre compliance og sikkerhed i både organisation og produkt. Dette inkluderer blandt andre advokatselskabet DAHL, revisionshuset Deloitte samt eksterne sikkerhedskonsulenter, der udfører løbende penetration- og sårbarhedstests. Vi arbejder altid efter at efterfølge ISO27001 revisionsstandarden, der har til formål at opnå en effektiv informationssikkerhedsledelse.

Adversus er compliant med den kommende persondataforordning (GDPR). Vores services udvikles med henblik på at hjælpe vores kunder bedst muligt med at overholde forordningen, herunder blandt andet igennem principperne ‘Privacy by Design’ samt ‘Privacy by Default’.

Vi holder os opdateret på lovgivning der påvirker vores, og vores kunders, forpligtelser, blandt andet igennem vores medlemskab af IT-branchen (ITB), der løbende holder seminarer og kurser om compliance og datasikkerhed.

Al vores data opbevares som udgangspunkt så tæt på kunden som muligt, men altid indenfor EU’s grænser af hensyn til gældende lovgivning.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om GDPR, kan du kontakte Adversus på email kontakt@adversus.dk eller telefon +45 86 3000 86